Husbehovsfiskare klagar på diskriminering

Hallands husbehovsfiskare känner sig orättvist behandlade. I ett öppet brev till landshövdning Karin Starrin kräver de nu besked om hur det framtida fisket ska se ut.
Husbehovsfiskarna känner sig diskriminerade av ett flertal beslut som fattats det senaste året, rapporterar Hallands Nyheter. Bland annat ifrågasätter husbehovsfiskarnas ordförande Frank Johansson att förbudszonerna ökar med 300 procent samtidigt som tillgången på lax och öring är bättre än på länge. Husbehovsfiskarna anser att länsstyrelsen satsar mer på fisketurism än på dom bofastas möjligheter att fiska.