Länssjukhuset kritiseras av JO

Länssjukhuset i Halmstad får kritik av Justitieombudsmannen, rapporterar Hallands Nyheter.
En person som ville ha ut en kopia av en avlidens vårdjournal fick vänta alldeles för länge innan vårdjournalen lämnades ut. Enligt JO strider dröjsmålet mot skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen som fastslagits i grundlagen. Länssjukvårdsnämnden har nu lovat att se över sina rutiner.