Giftiga kemikalier hittade på Halmstadsfabrik

Det finns risk för att giftiga kemikalier sprids från en ytbehandlingsfabrik i Halmstad till mark och grundvatten. Den bedömningen gör länsstyrelsen efter en miljöinventering på fabriken.
På en skala från 1 till 4 gör länsstyrelsen bedömningen att det misstänkt förorenade området är en 2:a på skalan. En 2:a innebär stor risk för människa och/eller miljö. Vid inventeringen låg det kemikalirester på fabriksgolvet men inga mätningar av hur höga halter av föroreningar det handlar om, har gjorts. Länsstyrelsen har i nuläget ingen möjlighet att kräva några åtgärder, men inventeringsresultatet har skickats till Halmstads kommun som är tillsynsmyndighet.