Satsningar på Värösågen

Skogskoncernen Södra satsar 25 miljoner kronor på att modernisera såglinjen i Värö. Efter satsningarna räknar Södra med att produktionen kan öka med ytterligare 15 000 kubikmeter om året. Det skriver personaltidningen Södran.