Färre arbetslösa kan delta i arbetslöshetsprojekt

Sämre statsfinanser gör att länsarbetsnämnden nu får mindre pengar. Det innebär i sin tur att potten till aktivitetsstöden skärs ner med med omkring en femtedel i år.
Lars Lindén, chef för Länsarbetsnämnden säger att man ska försöka hålla liv i alla pågående arbetslöshetsprojekt, däremot kommer inte lika många arbetslösa hallänningar kunna delta i projketen, åtminstone fram till sommaren. Istället kommer man att inrikta sig mer på att få fler företag att ta in arbetslösa personer med hjälp av anställningsstödet, som inte är begränsat.