Hård kritik mot socialtjänsten i Hylte kommun

Det råder stora brister inom Individ- och familjeomsorgen i Hylte kommun. Det bekräftas nu efter en översyn av verksamheten som ett konsultföretaget har gjort på uppdrag av kommunledningen.
Granskningen har gjorts efter upprepad kritik mot Individ- och familjeomsorgen, som har till uppgift att ge stöd till utsatta grupper och fatta beslut om tvångsinsatser för vård av missbrukare och ungdomar. Rapporten rekommenderar omfattande förändringar bland annat att en ny avdelningschef ska rekryteras utifrån. Till en början kommer man att koncentera sig på att utreda de anmälningar om kränkningar som gjorts mot individ- och familjeomsorgen. På måndag eftermiddag hålls en presskonferens i Hyltebruk kring rapporten.