Länsrätten stoppar polishusbygge

Polismyndigheten måste nu göra om stora delar av anbudförfarandet när det gäller vem som ska få bygga det nya polishuset i Kungsbacka. Länsrättens dom innebär att det danska byggnadsbolag som vann anbudsstriden nu inte längre får delta.
Byggföretaget Aranäs hade anmält polismyndighetens val av entreprenör. Patric Pedersen, jurist på polismyndighetens förvaltningsavdelning i Malmö som handlagt upphandlingen säger att man inom polisen är förvånad över domen. Byggnadsentreprenaden för Kungsbacka nya polishus beräknas till uppemot 100 miljoner. Av många saker Aranäs påtalat i sitt överklagande tar länsrätten fasta på särskilt en punkt, att danska byggföretaget KPS inte klarat att beskriva den organisation man tänkt sig för entreprenaden enligt dom krav som polismyndigheten angett då man gick ut med anbudet. Polisen måste nu göra om utvärderingen av anbuden och länsrätten slår fast att det danska byggbolagets anbud inte ska ingå i den utvärderingen. Därför återstår tre företag, nämnligen Aranäs, Peab och Skanska. Det är dock inte klart om polismyndigheten kommer att överklaga domen, säger Patric Pedersen.