Lång väntetid till Kungsbackas ungdomsmottagning

Väntetiderna till ungdomsmottagningen i Kungsbacka är nu uppe i nära ett halvår. Så lång tid kan det ta att få en tid hos kuratorn.
Därför har närsjukvårdsnämnden beslutat att skjuta till mer resurser. Närsjukvårdschef Monica Berglund säger att det ska bli mer personal på ungdomsmottagningen i år - och hon tror att det ska leda till att köerna blir kortare.