Bostadsbristen breder ut sig i Sverige

I hundra av landets kommuner är det nu bostadsbrist, jämfört med 77 kommuner för ett år sedan, det visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät hos landets kommuner.
Framför allt är det runt Storstockholm, i Göteborgsregionen samt i Skåne som bostadsbristen ökar. Men det är svårt att få tag i en bostad också i Halland. Enligt Boverket gäller det Halmstad, Varberg och Kungsbacka.