Höga stråldoser på Ringhals reaktor 4

Personalen på den fjärde reaktorn på Ringhals kärnkraftverk utsattes för något högre stråldoser under förra året än året innan.
Orsaken är den förlängda avställningen av Ringhals 4. Ingen enskild person fick dock mer än cirka 40 procent av den högsta tillåtna stråldosen för ett helt år. På de övriga reaktorerna i Ringhals uppmättes bland de lägsta stråldoserna någonsin hos personalen.