Resecentrum i Halmstad försenat

Politikerna i Halmstad befarar att det inte blir nåt resecentrum förrän efter år 2015. I Banverkets förslag till framtidsplan för järnvägen 2004 till 2015 finns inte ett nytt resecentrum med och i ett yttrande kräver politikerna ändrad prioritering.
För Halmstads del kan en plan som saknar ett nytt resecentrum överhuvudtaget inte kallas en framtidsplan, skriver komunrådet Bengt Ekbgerg och kommundirektör Göran Hegen i sitt svar till Banverket. Tankarna på ett resecentrum, där tåg och bussar, regionalt och lokalt resande knyts samman har funnits sen mitten på 90-talet, även om det var svårt att politiskt enas om var denna knutpunkt bör ligga. Att Banverket nu inte med ett ord nämner ett resecentrum ser kommunledningen som ett tecken på att ett sådant inte kan komma till stånd förrän efter 2015 - och det är helt oacceptabelt. Inte bara för Halmstad utan hela västsveriges tågsystem, skriver Bengt Ekberg och Göran Hegen. Halmstad kommun hävdar med bestämdhet att Banvekret måste prioritera om sina satsningar så att ett resecentrum helst finns med under den nya planperiodens första del, och absolut inte senare än den andra. Man påpekar också att kommunens utfästelse om att förskottera pengar till bygget ligger kvar, under förutsättning att ett bindande avtal kan träffas med Banverket.