Nytt tätningsmedel fungerar enligt Banverket

De första försöken med ett nytt tätningsmedel vid tunnelbygget genom Hallandsås har fallit väl ut, enligt banverket.
Det kiselbaserade tätningsmedlet har inte haft nån negativ inverkan rent miljömässigt, menar Banverket som enligt egen uppgift tagit 150 vattenprover i brunnar, avloppsvatten och i Stensån. Trots att över 9 ton av tätningsmedlet använts i testet kommer fler och fördjupade provningar att genomföras om man bestämmer sig för att använda tätningsmedlet i det fortsatta tunnelbygget. Rent tekniskt har medlet fungerat som förväntat och haft god förmåga att täta vattenläckaget i tunnlarna.