Tio ton fisk stoppades i Varberg

Torsken i Östersjön tycks nu ha blivit en mycket känslig fråga efter larm om svartfiske och otillåtna kvoter. I natt stoppades tio ton fisk i Varberg.
Yrkesfiskaren Ingemar Torkelsson i Bua hade tagit upp mycket mer fisk än vad som normalt är tillåtet och Greenpeace följde lasten från hamnen i Karlskrona till uppköparen i Varberg. Att det var ovanligt mycket torsk har dock sin förklaring, säger Ingemar Torkelsson. Torkelsson hade nämligen fiskeriverkets tillstånd. Det visste uppenbarligen inte Greenpeace som enligt Torkelsson följde fisktransporten från hamnen i Karlskrona till Varberg. Med Greenpeace närvaro i Varberg och efter all debatt i massmedia om fusk och svartfiske, vägrade uppköparen ta emot fisken. Till slut fick fisken säljas till Danmark. Fiskeriverkets havsfiskelaboratorie undersöker olika storlekar på trålarnas maskor med hjälp av fiskarna. Att Torkelsson och hans mannar kunde lossa tio ton fisk istället för den normalt tillåtna veckoransonen på sex ton hänger alltså samman med att man ingår i forskningsprojektet. Fisken vägs och mäts ombord av forskare och syftet är att få fram mer bakgrundsinformation inför stundande diskussioner med EU och de övriga Östersjöländer om torskbeståndet. Det säger Fredrik Arrenius, chef för havsfiskelaboratoriet i Lysekil, till P4 Radio Halland. Torskfiskeprojektet ska fortsätta de närmsta tre veckorna.