Vårda tänderna istället för att laga

Landstinget Halland arbetar med ett nytt friskvårdsprojekt inom tandhälsan. Modellen bygger på att patienten träffar ett avtal med Folktandvården. För avtalet betalar man en fast, förhållandevis låg årsavgift. Tandläkaren utför sen alla åtgärder som behövs under avtalstiden, men patienten måste också uppfylla vissa villkor angående kost och munhygien.
För de lägsta riskgrupperna beräknas årskostnaden bli mellan 300 och 400 kronor. Friskvårdsmodellen är avsett för åldrarna 20 till 39 år, och Claes Wikman, som på uppdrag av Landstinget arbetar med tandvårdprojektet, tror att det kan träda i kraft om ungefär ett år.