Nya styrelsemedlemmar i Getinge ifrågasätts

Det har uppstått diskussion om valet av två nya styrelsemedlemmarna i det halländska medicinteknikföretaget Getinge. Anledningen till det är att de nya styrelsemedlemmarna är sjukhuschefer på sjukhus, som är kunder hos Getinge och att det därmed skulle kunna föreligga risk för jäv.
Getinges styrelseordförande och huvudägare Carl Bennet tycker dock inte att det är ett problem. - Det är inte de som sköter inköpen och i de fall de skulle hamna i en sån situation så får de avstå från att delta i beslutet, säger Carl Bennet. Det är Carola Lemme, chef för Danderyds sjukhus, och Cecilia Schelin Seidegård, tillträdande chef för Huddinge sjukhus, som är valda att sitta i Getinges styrelse. Anledning till att just de är utvalda är att de besitter en stor medicinsk kompetens enligt Carl Bennet. Han menar att Getinge behöver öka sin branschkompetens, både mot sjukhussidan och mot labratorier och farmaceutisk industri. - Just nu ser det inte ut att vara något problem, men vi får vara kontinuerligt uppmärksamma på detta, säger Carl Bennet.