Avgörande beslut om tunneln

Ikväll fattar miljö- och byggnadsnämnden i Båstad det avgörande beslut för järnvägstunneln genom Hallandsås. Efter att miljödomstolen i förra månaden gav Banverket tillstånd att pumpa ut 100 liter vatten per sekund ur Hallandsås under arbetet med tunnelborrningen är det nu formellt bara ett hinder som återstår - nämligen bygglovet.
I kväll träffas miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun för ett extra sammanträde. Och då beslutas om tunnelbygget får bygglov.