Halland

Burkar farliga för kor

Tomburkar av aluminium som folk slänger i dikeskanterna hotar kornas hälsa. Många kor måste avlivas sedan de fått metallbitar i fodret.