Halland

Längre väntan på rättegång

Åklagarkammaren i Halmstad är en av dem som drabbas hårdast av de förestående besparingarna inom åklagarväsendet.

- Besparingarna drabbar den enskilde medborgaren direkt, säger Oscar Strömblad som är förtroendeman för åklagarna inom fackförbundet Jusek.

- Det kommer att dröja ännu längre tid att få sin sak prövad i tingsrätterna, säger Strömblad.

Läget var redan ansträngt på åklagarmyndigheten i Halmstad med flera obesatta tjänster när riksåklagaren härom dagen kom med nya krav på besparingar. Nu införs totalt anställningsstopp.

Tingsrätterna i Halmstad och Varberg redan fått besked att det inte längre finns åklagare till sådana extra rättegångsdagar där man betar av fall som har samlats på hög. Det gäller inte grova brott utan brott av mer vardaglig karaktär.

- Det drabbar de som blivit utsatta för brott, och de som misstänks för att brutit mot lagen, säger Oscar Strömblad.

- Bevisningen inför rätten försämras eftersom vittnen får vänta med att berätta vad de som sett eller hört.