Ingen akutpsykiatri på kvällar och helger

Det kommer att bli ändrade tider för akutpsykiatrin i Falkenberg och Varberg.
Vårdjouren ska inte längre ha öppet på helger och kvällar eftersom för få personer sökte hjälp då. Istället förstärks bemanningen på dagtid där man idag inte hinner med alla som söker hjälp. Dom som vill ha hjälp på kvällar och helger hänvisas till slutenvården i Varberg.