Sömnig styrman på grundstött fiskebåt

En besättningsman som somnade vid rodret var orsaken till att fiskefartyget Tunafjord från Glommen gick på grund i inloppet till Karlskrona i november.

Enligt Sjöfartsinspektionens rapport skulle olyckan ha kunnnat undvikas om en utkik hade funnits på plats.

Ingen person skadades, men försäkringsbolaget bedömmer att fartyget måste skrotas på grund av omfattande vattenskador.