Utvidgad strejk

Från och med klockan 12 har sjuksköterskestrejken utvidgats.

På länssjukhuset i Halmstad berörs bland annat medicinkliniken, vilket betyder att hjärtpatienter som väntar på ballongvidgning får vänta eller akut åka till universitetssjukhusen i Lund eller Göteborg för operation.

I både Varberg och Halmstad sjuksköterskor på anestesiklinikerna i strejk, i Halmstad också röntgensköterskor, vilket betyder att all mammografiverksamhet ställs in.