Planer för torget i Kungsbacka

Nu presenteras ett samlat grepp på att förändra Torget i Kungsbacka: inga trottoarkanter och ingen parkering på gatan är ett par av idéerna som kanske genomförs nästa år.