Samarbete med utvecklingsländer

Högskolan i Halmstad får drygt 600 000 kronor för att samarbeta med utvecklingsländer.

Pengarna ska användas dels för ett utbytesprogram som ska ge lärare och studenter på högskolan möjlighet att samarbeta med utvecklingländer. Dels ska sex stipendier inrättas för mindre fältstudier i utvecklingsländer.