Hylte

Kampanj för bättre Nissastig

Riksväg 26  måste breddas och ha separerade körbanor hela Nissastigen från Halmstad till Jönköping. Det menar företrädare för Hyltes och Gislaveds kommuner som tillsammans startat en kampanj.

Kommunföreträdarna vill att riksväg 26 ska bli mer framkomlig och trafiksäker. Man vill bland annat ha en helt ny väg förbi Skeppshult och Smålandsstenar. Trafiken med last- och personbilar ökar ständigt, och Nissastigen har en mycket stor betydelse för regionen, enligt kommunerna.

Upptakten för kampanjen sker i slutet av veckan då landshövdingarna i Jönköpings och Hallands län  träffas i Gislaved.