Klartecken för Hallandsås

Miljö- och byggnadsnämnden i Båstad har givit Banverket bygglov för ett fortsatt tunnelbygge genom Hallandsås. Därmed är det sista formella hindret för det fortsatta tunnelbygget avvärjt, och bygget återupptas igen i höst.
Christer Möller, Banverkets projektchef för tunnelbygget, tycker att beslutet det känns mycket positivt. I ett pressmeddelande säger Möller att "det är en betydelsefull handling och vi måste studera hela innehållet mer noggrant." Beslutet innebär att alla berörda myndigheter gett klartecken att bygga färdigt den skandalomsusade Hallandsåstunneln.