Varberg

Kritik mot orättvisa betyg i skolorna

Systemet med F-9-skolor i Varberg bidrar till att göra det  svårt att sätta rättvisa betyg. Det säger Skolverket i sin rapport från en granskning av Varbergs samtliga skolor.

Bland annat pekar Skolverket på ett slags bristande rättssäkerhet för eleverna, vilket innebär att skolorna har svårt att säkra kvaliteten i betygssättningen.

- Man vet inte om de betyg som man sätter  följer de nationella bestämmelserna, säger Kjell Ahlgren på Skolverket.

- Det är viktigt att man vet att man får ett jämförtbart betyg med andra skolor, säger han.

Björn Zetterberg på Varbergs barn- och utbildningsförvaltnng tar åt sig av kritiken:

-Vi måste göra något åt likasättningen av betygen, säger han.

En av de saker som Varbergs kommun måste åtgärda är att kommunen inte erbjuder grundläggande vuxenutbildning inom alla kunskapsområden.

F-9-skolor har elever i alla åldrar från 6 till 16 år.