Falkenberg

Ny bro över känsligt vatten i Vessige

Miljödomstolen har sagt ja till bygget av ny bro över Ätran i Vessigebro.

Projektet med en ny bro över Ätran kommer att pågå under minst ett och ett halvt år.

Ätran betraktas som västkustens viktigaste fortplantningsområde för lax, och är  klassat som riksintressant och dessutom som ett så kallat särskilt bevarandeområde inom nätverket Natura 2000.

Trots värdefulla lekområden för laxen i närheten, och trots att laxens vandring förbi bron kan påverkas, så ger nu Miljödomstolen tillstånd. Vägverket ska dels riva gamla bron i Vessigebro, dels bygga en tillfällig bro och att sedan bygga en ny permanent bro.

”De störningar och den påverkan på bland annat laxens vandring som arbetena kan ge upphov till får enligt miljödomstolens uppfattning vägas mot Vägverkets och samhällets intresse av ett snabbt och kostnadseffektivt brobygge”, skriver Miljödomstolen.