Halland

Bidragsfuskare ökar bördan för åklagarna

Försäkringskassan vill samköra dataregister för att tidigt upptäcka bidragsfuskare, och därmed minska antalet ärenden till tingsrätterna.

Sedan sommaren 2006 har Försäkringskassan haft tjänstemän som sysslat särskilt med att avslöja bidragsfuskare.

Det har lett till fler polisanmälningar och en ökad arbetsbörda för åklagarmynigheten, där man ifrågasätter om det är vettigt att åklagare ska ägna resurser åt någon som fuskat med föräldrapenningen.

- Vi gör det här på uppdrag av regeringen och det är viktigt att få förtroende för välfärdsystemet, säger Dusan Vusenovic på Försäkringskassan i Halmstad.

Under årets första tre månader stoppades utbetalningar eller ställdes krav på återbetalning  på 7,1 miljoner kronor i Halland.

- Om politikerna tillät en samkörning av flera myndigheters register så skulle inte så många fall av bidragsfusk behöva hamna hos åklagarmynigheten, säger Dusan Vucenovic.