Elledningar kan monteras ned

De boende på Linehed och Andersberg i Halmstad kan se fram emot att bli av med de kraftiga elektriska luftledningar som idag skär genom bostadsområdena.
Energiverken vill gräva ner elledningarna mellan LarsFridsområdet och transformatorstationen norr om Andersberg. Genom att ta ner luftledningen förbättras landskapsbilden och grönområden kan utnyttjas för andra ändamål. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2004.