Halmstad

Ingen upprättelse för flyttad rektor

En rektor i Halmstad som blivit förflyttad mot sin vilja får ingen upprättelse i Arbetsdomstolen

Skolledaren som år 2006 flyttades från sin tjänst som förste rektor på Kattegattgymnasiet till en tjänst som rektor vid Sannarpsgymnasiet kan inte anses som avskedad. Det fastställer Arbetsdomstolen som därmed går emot rektorns fackförbund Sveriges Skolledarförbund.

Arbetsdomstolen har dessutom slagit fast att kommunen haft vägande skäl för förflyttningen. Därmed utgår inget skadestånd till rektorn, som Skolledarförbundet krävde.