Hylte

Kommunen med i integrationstoppen

Hylte kommun hör fortfarande till de bästa i Sverige, och är i särklass i bäst i Halland när det gäller integrering. Nyhetsmagasient Fokus har åter rankat kommunerna efter hur man lyckas intregrera utlandsfödda. Och Hylte finns med bland tio-i-topp.