Halmstad

Många underkända restauranger

Vid inspektioner som milljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Halmstad gjorde för två veckor sedan fick 10 av de 13 besökta krogarna underkänt betyg.

De vanligaste anmärkningarna var att personalen inte skötte sin hygien. Andra anmärkningar var att livsmedel inte förvararades på ett korrekt sätt, och dålig städning i lokalerna.

Vid en liknande inspektion i samband med 700-års jubiléet i somras blev 7 krogar underkända, enligt Hallandsposten.