Halland

"Bara rika kan bo i Halland"

Införandet av marknadshyror skulle leda till att nästan bara högavlönade får råd att bo i det attraktiva Halland. Det menar Alf Eriksson, socialdemokrat och riksdagsledamot från länet.

I en interpellation till statsrådet Mats Odell frågar han nu vad ministern tänker göra för att förhindra att folk med normala inkomster diskrimineras på bostadsmarknaden.

– Problemet blir särskilt stort för ungdomar som inte kan få tag i sin första lägenhet till en överkomlig hyra, säger Alf Eriksson (s).

Bakgrunden är förslag i utredningen EU, allmännyttan och hyrorna som innebär att allmännyttans hyresledande roll föreslås upphöra. I praktiken införs marknadshyror menar socialdemokraterna.