Patientuppgifter på vift - personal polisanmäld

Länssjukhuset i Halmstad har polisanmält att kopior av patienetremisser har förts ut från sjukhusets röntgenavdelning. Göran Magyar, ställföreträdande verksamhetschef på kliniken, misstänker att det personal på avdelningen som ligger bakom.

I ett brev till de totalt 17 patienter som det handlar om skriver sjukhuset att uppgifterna förts bort på grund av en diskussion om angelägenhetsgraden i de medicinska undersökningar som genomförts.

Göran Magyar som är ansvarig på den berörda kliniken vill inte svara på frågan om uppgifterna varit tänkta att användas i vårdstrejken på något sätt.

Helene Andersson Jansson är en av drabbade patienterna och hon tror att det handl ar om vårdkonflikten. Om det visar sig att det patientuppgifterna skulle användas på något sätt i den pågående vårdstrejken säger Helene Andersson Jansson att det skadar hennes förtroende för den strejkande vårdpersonalen