Köket kvar på Håstensskolan

Tillagningsköket på Håstensskolan i Varberg blir kvar. Men i första hand bara vårterminen ut.
En knapp majoritet kristdemokrater och socialdemokrater i servicenämnden valde på tisdagen att avvakta med ett beslut i ärendet. Nämnden ska också med hjälp av en konsult göra en övergripande utredning av de kommunala köken.