Alla i Halland ska få vård på lika villkor

Med hjälp av så kallade hälso- och sjukvårdsprogram hoppas landstinget att alla hallänningar ska få vård på lika villkor.
Ett hälso- och sjukvårdsprogram är ett dokument som ska beskriva en viss sjukdom. I programmet ska det också stå vilka resurser som finns för att behandla sjukdomen. På så sätt ska dubbelarbete undvikas, tillexempel att en viss behandling görs både på sjukhusen och i primärvården. Arbetet med att ta fram det första hälso- och sjukvårdsprogrammet, som ska behandla området långvarig smärta i rörelseapparaten, inleds på måndag.