Medvind för sparbankerna

Det går generellt sett bra för de fristående sparbankerna i landet.
Förra året ökade kunderna sina insättningar med 10 procent vilket är en större ökning än många av de andra konkurrerande storbankerna kunde uppvisa. Även utlåningen ökade med drygt 10 procent, enligt statistik från sparbankerna själva. Ingmar Gottfridsson, chef för Hishults sparbank, säger till P4 Radio Halland att det är förmånligare att vara kund i en fristående sparbank eftersom många av tjänsterna kostar betydligt mindre där än hos de stora bankerna.