Nytt energikontor

Halland ska få ett nytt regionalt energikontor. Region Halland har fått klartecken för statsbidrag från Energimyndigheten till ett energikontor som bland annat ska samordna den kommunala energirådgivningen och ta initiativ till regionala och lokala projekt kring effektivare energianvändning och förnyelsebar energi.