Ett steg närmare personalkontroll

Kungsbackas kommundirektör och personaldirektör säger ja till att kontrollera bakgrunden hos all personal som ska tjänstgöra inom handikappomsorgen.

Kommunalfacket tycker att det räcker att kontrollera all personal som arbetar med minderåriga. Men handikappomsorgen i Kungsacka har begärt att få kontrollera all personal.  Något som alltså kommunens ledande tjänstemän ställer sig bakom.

Kontrollen innebär att man tar reda på om den man tänker anställa är dömd eller misstänkt för några brott.

Inom kort tar Kungsbackas personal- och organisationsutskott ställning till förslaget.