Halland

Älgar hittad döda i skogarna

Ett stort antal älgar har hittats döda i skogarna i Halland utan att det gått att fastställa vad som orsakat dödsfallen.

Det första älgkadavret hittades förra sommaren i Långaryd, och sedan dess har det hittats 15 döda djur i olika delar av mellersta Halland. I samtliga fall handlar det om unga älgar som varit i god kondition.

Prover av djuren har skickats till SVA, Staten veterinärmedicinska anstalt,  men det finns inga svar som kan förklara varför älgarna avlidit, berättar Hallandsposten.