Silver fara för vattnet

Silver som används i plåster, vitvaror och sportkläder för att döda bakterier är en stora fara för miljön. Det kommer ut i våra vattendrag, dödar vattenorganismer, skapar resistenta bakterier och förorenar rötslammet i reningsverken.

Om man sätter ordet silver efter varunamn så ger det produkten ett skimmer av klavitet, det vet marknadsförarna. Det kan handla om sportkläder, kylskåp, tvättmaskiner etc. Bygger man dessutom in silvret i produkten så dödar silvret bakterier och man slipper dåligt lukt, men enligt branschorganisationen Svenskt vatten är det både farligt och i själva verket rätt meningslöst att föra in metallen.

-Det här är ett växande miljöproblem, säger en otålig Anders Finsson. Redan för sex år sedan föreslog Naturvårdsverket nya gränsvärden för utsläpp av silver, men Miljödepartementet som ska fastställa gränsvärdena har ännu inte kommit till skott.