Halmstad

Halländskt hemvärn hotat

Läggs försvarets hallandsgrupp ner finns risk för att Hallands hemvärn försvinner. Det skriver chefen för luftvärnsregementet Lv6, Lennart Klevensparr i ett brev till halländska riksdagspolitiker och lokalpolitiker, där han hoppas på stöd för att hallandsgruppen blir kvar.

Det sker mot bakgrund av att ett första underlag till regeringen hur de pågående nedskärningarna inom försvaret skall ske har tagits fram. Där föreslås att Hallandsgruppen, som svarar för utbildning av Hemvärnet, skall försvinna.

- Det skulle bara ge en blygsam besparing - men innebär att rekryteringen av hemvärnets män och kvinnor avstannar, liksom övningarna. På sikt självdör hemvärnet, befarar Klevensparr.