Kungsbacka

Länsstyrelsen positiv till gasledning

Länsstyrelsen är villig att släppa fram den omdiskuterade naturgasledningen från Norge till Värö

Länsstyrelsen har nu granskat Swedegas ansökan om gasledningen och vägt fördelar mot nackdelar. Å ena sidan innebär en ledning för naturgas att man fortsätter använda fossila bränslen som påverkar klimatet och man gör intrång i naturen till havs och på land. Å andra sidan minskar utsläppen av växthusgaser, eftersom industrin kanske annars använder olja i stället, och på längre sikt kan ledningen fyllas med den klimatvänliga biogasen. Dessutom blir konkurrensläget bättre för industrin.

I princip är länsstyrelsen emot att bygga fast sig i fossila bränslen, men kan ändå tänka sig att släppa fram gasledningen om exploatören bara löser en del saker: placeringen av mottagningsstationen på land skapar konflikter med boende så den ska helst flyttas. Havsbotten måste undersökas bättre innan man bestämmer exakt var ledningen dras.

Och visst kan man borra sig djupt under bäckar och andra känsliga platser, men det är stenigt i marken så det kan ändå sluta med stora ingrepp i naturen, därför bör Swedegas dra ledningen utanför känslig naturmiljö särskilt vid Dalabäcken och Sprängskulla.

Det är regeringen och miljödomstolen som bestämmer om gasledningen får byggas.