Halmstad

Ingenjörstrupper till Halmstad

Försvarsledningen har frågat garnisonen i Halmstad om man har möjligheter att ta över försvarets ingenjörsbataljon som i dag finns i Eksjö.

- Vi har fått frågan och svarat ja, bekräftar Selma Sedelius som är informationschef vid Halmstads garnison.

- Det innebär  att vi har kapacitet att utbilda och hålla försvarets ingenjörsstyrka i beredskap här i Halmstad, säger  Selma Sedelius.

Som vi berättat tidigare finns samtidigt risk för att luftvärnsregementet LV6 hamnar på försvarets nya lista över regementen som kan komma att läggas ner. Den listan presenteras i slutet av året.