Halmstad

Skolor och trafikmiljö prioriteras

Halmstads borgeliga allians vill satsa mer på förskolor, skollokaler och trafikmiljön i framtiden

Den borgerliga alliansen i Halmstad presenterade idag sitt budgetförslag för de kommande 3 åren. Jämfört med i år får nämnderna totalt nästa år närmare 150 miljoner mer i kassan.

41 nya förskoleavdelningar ska byggas. Inför nästa år är förslaget  att införa ett vårdnadsbidraget. Inom skolan blir det framförallt en satsning nya och  moderna skolbyggnader.

80 miljoner kronor går till att bygga den Södra Infarten som ska förena motorvägen och hamnområdet, och på sätt minska trafikflödet på Laholmsvägen.

Alla halmstadbor över 75 år ska nästa år får åka gratis kollektivt under lågtrafik.

I mitten av juni ska kommunfullmäktige fatta det avgörande beslutet om budgeten för de kommande tre åren.