Halmstad

Ceremoni för nya halmstadbor

Halmstad kommun ska införa en särskild välkomstceremoni för nyblivna svenska medborgare.

Till ceremonin som förläggs till FN-dagen 24 oktober, kommer alla halmstadbor som blivit svenska medborgare under året att bjudas in. Varje år flyttar mellan 300 och 400 personer till Halmstad från utlandet.

- På det här sättet uppmärsammar vi våra nya kommunmedlemmar på ett speciellt sätt, säger kommunrådet och centerpartisten Gunnel Svensson.

- Att vi vi inte la ceremonin till nationaldagen den 6 juni beror på att det finns så många andra arrangemang just den dagen, säger Gunnel Svensson.