Kritiserad kattuppfödning upphör

Landet sista anläggning för uppfödning av katter till forskningssändamål har lagt ner verksamheten Det är en gård utanför Halmstad som i 20 år haft tillstånd att föda upp 300 katter om året till medicinsk forskning.
Uppfödningen har lett till protester från djurrättsaktivister, och efter påtryckningar från aktivisterna har ägarna till gården nu valt att sluta med uppfödningen av katter, skriver representanter för djurrättsaktivisterna i ett pressmeddelande.