Halland

Brandhärdar flygspanas

Just nu råder hög brandrisk i Halland. Brandrisken är uppe på en femma i södra halland och en fyra i norra halland på den femgradiga skalan.

Räddningstjänsten har därför utökat flygpatrulleringen över Halland för att lättare kunna upptäcka bränder.

Spanat efter bränder har man gjort en gång om dagen de senaste fyra dagarna, men idag när brandrisken har höjts till en femma i södra halland kommer man att gå upp och spana två gånger för att bättre hålla koll på läget.

Det råder inget förbud mot eldning men det anses mycket olämpligt att elda och när risken för brand nu är så stor i skog och mark så är det viktigt att iakta försiktighet:

– Det är definitivt olämpligt att grilla ute i skog och mark, säger Stefan Turnäs, ledningschef på Räddningstjänsten i Halmstad.

Stefan Thurnäs igen:

Stefan Thurnäs är ledningschef på räddningstjänsten i Halmstad: