Halmstad

Militärhögskolan i Halmstad nedläggningshotad

Försvaret överväger en avveckling av militärhögskolan i Halmstad. Dessutom föreslås att den så kallade Hallandsgruppen, som tränar hemvärnet, ska läggas ner.

Besked om militärhögskolans framtid kan lämnas tidigas i augusti.