Halland

Misstankar om fusk med EU-bidrag.

EU-kommissionen misstänker att ett stort antal företag, kommuner och golf- och ridklubbar får ekonomiskt stöd som de inte har rätt till.

Jordbruksverket har nu fått i uppdrag att göra en extra kontroll bland annat i Halland. Misstanken är att gårdsstöd betalats ut för mark som används för något annat än jordbruk.

I Halland ska uppgifter kontrollerats som lämnats av Halmstads kommun, Varbergs kommun och Nordhallands ridklubb i Kungsbacka, berättar tidningen Land. Att just dessa kontrolleras innebär inte att gårdsstödet betalats ut på felaktiga grunder.